GDPR

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

1. udeľujem týmto súhlas spoločnosti Bludovický Svatý Ján sro, so sídlom Horní Bludovice 307, 739 37 Horní Bludovice, Česká Republika, IČO: 28645995, zapísanej vo verejnom registri vedenom na krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 36573 (ďalej len "Správca"), aby v zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje:
 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • fakturačná prípadne dodacia adresa
 • IČO a DIČ firmy
 
 
2. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, e-mail, fakturačnú alebo dodacia adresa a IČ DIČ firmy je nutné spracovať za účelom plnenia zmluvy a pre evidenciu plnenia. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu:
 • Plnenie zmluvy - po dobu vybavení objednávky
 • Evidencia plnenia - archivácia účtovných dokumentov po dobu 10 rokov
 
 
3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti: Bludovický Svatý Ján s.r.o., Horní Bludovice 307, 739 37 Horní Bludovice, mail: obchod@biedrax.cz
 
 
 
4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia
 • Poskytovateľ softvéru STORMWARE s.r.o., Sunlight systems s.r.o., NetDirect s.r.o.
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
 
 
5. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
 • vziať súhlas kedykoľvek späť
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov