GDPR

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Bludovický Svatý Ján s.r.o., se sídlem Horní Bludovice 307, 739 37 Horní Bludovice, IČ: 28645995, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36573 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • fakturační popřípadě dodací adresa
  • IČ a DIČ firmy

 

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, fakturační nebo dodací adresa a IČ DIČ firmy je nutné zpracovat za účelem plnění smlouvy a pro evidenci plnění . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu:

  • Plnění smlouvy – po dobu vyřízení objednávky
  • Evidence plnění – archivace účetních dokumentů po dobu 10 let

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: Bludovický Svatý Ján s.r.o., Horní Bludovice 307, 739 37  Horní Bludovice, mail: obchod@biedrax.cz

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé

  • Poskytovatel softwaru STORMWARE s.r.o., Sunlight systems s.r.o., NetDirect s.r.o.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: